Liceul Tehnologic Simion Mehedinți Galați

Proiect:
Dezvoltare umană durabilă într-o societate a cunoașterii

Dezvoltare umană durabilă într-o societate a cunoașterii

Dezvoltarea durabilă presupune dezvoltarea economică în contextul respectării și protejării mediului înconjurător. Aceasta implică satisfacerea nevoilor generației actuale și a celor viitoare prin identificarea și utilizarea rațională a resurselor naturale, prin utilizarea tehnologiilor aflate într-o continuă schimbare, prin respectarea instituțiilor.

Dezvoltarea durabilă se axează pe următoarele obiective:

-conservarea mediului înconjurător; -o repartiție echitabilă a veniturilor pentru a nu crea tensiuni; -adaptarea la crizele economice prin protejarea categoriilor defavorizate;

Obiectivul general al proiectului: Educarea  generaţiilor tinere în direcția utilizării eficiente şi raţionale a resurselor, a combinării inovatoare a acestora în perspectiva progresului societăţii, a unei dezvoltări economice durabile care nu este posibilă decât printr-o ameliorare a mediului înconjurător.

Scop: Acest proiect își propune să formeze/dezvolte personalitatea elevilor prin însușirea unor valori civice, morale, etice, culturale, în contextul unor activități specifice unei societăți a cunoașterii. Pe parcursul proiectului elevii și profesorii vor exersa comportamente democratice şi antreprenoriale, realizând un transfer crosscuricular a cunoştinţelor studiate, o integrare a acestora în structuri complexe, mai cuprinzătoare. Valorificarea potențialului propriu al elevilor activează latura afectiv-emoțională, socială a personalității. Astfel este stimulat lucrul în echipă ceea ce presupune comunicare, interdependență, responsabilitate în realizarea sarcinilor individuale ca pate integrantă a sarcinilor colective, interacțiune. Se formează conștiința de sine ca dimensiune subiectivă a propriei personalități.

Grupul –ţintă: Cadre didactice și elevi din învățământul preuniversitar, specialiști din diferite domenii care doresc să-și exprime opiniile referitoare la tematica stabilită prin intermediul unor lucrări științifice, a unor creații plastice sau prin realizarea unor produse/servicii ecologice.

Activități:

  1. Prezentarea lucrărilor științifice cu respectarea tematicii stabilite;
  2. Expoziție cu lucrări plastice realizate de către elevi, sub îndrumarea profesorilor, prin care se pot exprima modalități de protejare a mediului înconjurător, de creștere a nivelului de educație în rândul categoriilor defavorizate;
  3. Standuri de prezentare a unor noi produse/servicii ecologice, sau produse existente cu un anumit grad de îmbunătățire.
Coordonatori:
  • Prof. Enache Cătălina
  • Prof. Tudor Justina
  • As. Social Gabriel Parvana

Școli participante:

  • Liceul Teoretic “Sfânta Maria” Galați
  • Liceul Cu Program Sportiv Galați
  • Școala Gimnazială nr.7
Perioada desfăşurării : noiembrie 2021 -iunie 2022

Politica cookies

Momentan nu colectam, nu stocam si nu partajam prin intermediul site-ului date despre dumneavoastra. Cookie-urile folosite sunt doar functionale. Puteti consulta politica noastra de confidentialitate aici Politica de confidentialitate. 

/*genereaza link PDF fara bara de instrumente*/ /* */ /*dezactiveaza click dreapta pe PDFuri*/ /*dezactiveaza click dreapta */