Liceul Tehnologic Simion Mehedinți Galați

Politica de Confidențialitate. Termeni si condiții.

Consideram asigurarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastra in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei. 

Intrucat unul dintre principiile esentiale ale acestui cadrul legal il reprezinta transparenta, am pregatit aceast document prin care dorim sa va informam despre modul in care colectam, utilizam, transferam si protejam datele dvs cu caracter personal atunci cand interactionati cu noi in legatura cu produsele si serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicatiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. in cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe website-ul nostru versiunea modificata a Politicii de Confidentialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Navigand pe site-ul nostru va dati in mod automat acordul cu politica noastra de confidentialitate si cu termenii si conditiile folosirii acestui site web. Acest lucru este mentionat prin mesajul de tip pop-up care apare la intrarea pe site pentru prima data.

Va puteti exprima dezacordul cu termenii si politicile noastre prin simpla parasire a site-ului inchizand fereastra sau tab-ul in care ati deschis site-ul.

Cine suntem si cum ne puteti contacta

Liceul Tehnologic Simion Mehedinti Galati, cod unic de inregistrare fiscala 3127298. In sensul legislatiei cu privire la protectia datelor, suntem operator atunci cand prelucram datele dvs cu caracter personal.

Intrucat suntem intotdeauna deschisi sa aflam opiniile dumneavoastra, precum si sa va furnizam orice informatii suplimentare de care ati putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, va incurajam sa contactati la adresa de e-mail liceul.smehedinti@gmail.com cu mentiunea: protectia datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucram

In prezent nu colectam si nu stocam online si nu partajam cu terti date despre dumneavostra sau calculatorul dumneavostra, cookie-urile folosite sunt doar pentru a asigura buna functionare a site-ului.

In general, colectam datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastra, astfel incat aveti controlul asupra tipului de informatie pe care ne-o oferiti. Cu titlul de exemplu, primim informatii de la dvs. astfel:

* Cand ne transmiteti un mesaj prin email, telefonic sau alte forme de comunicare: adresa de e-mail si numele;

Nu colectam si nu prelucram in alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protectia datelor in categorii speciale de date cu caracter personal.

Unde stocam datele dumneavoastra

Datele furnizate de dumneavoastra sunt stocate dupa caz off-line in programe de contabilitate, aplicatii de management comenzi, server mail sau gestiune si/sau note de comenzi, aviz transport sau facturi.
La momentul de fata nu stocam datele dumneavoastra in baze de date online.

Politica de utilizare a Cookie-urilor
Cookie-urile nu contin programe software, virusi sau spyware si nu pot accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caracter personal si nu identifica personal utilizatorii de internet.

Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-uri folosite

Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe.

Cookie-urile per sesiune sunt temporare si raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web).

Cookie-urile fixe raman pe terminalul utilizatorului (fiind refolosite atunci cand acesta reviziteaza site-ul) pe o perioada definita in parametrii Cookie-ului sau pana cand sunt sterse manual de utilizator.

Cookie-urile sunt folosite de noi doar pentru a asigura buna functionare a site-ului si a serviciilor oferite si a face cat mai placuta navigarea pe site-ul nostru.

Acestea pot fi blocate dupa cum se poate vedeam mai jos in Instructiuni de blocare a cookie-urilor.

Stergerea sau blocarea Cookie-urilor

Se poate face folosind aplicatii dedicate sau metodele puse la dispozitie de browser-ul dumneavoastra.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Instructiuni de blocare a cookie-urilor:

Regulament intern privind protectia datelor cu caracter personal

1.Informații generale despre datele cu caracter personal

Conform Regulamentului nr.679/ 2016 privind protecția datelor cu caracter personal sunt considerate date cu caracter personal:

– numele
– adresa de domiciliu / reședință
– codul numeric personal
– data nașterii
– seria și nr actului de identitate
– fotografia/filmarea persoanei
– semnătura olografă
– adresa de e-mail
– profilul on-line

2.Categorii de persoane

Liceul Tehnologic ,,Simion Mehedinți”– prelucrează datele cu caracter personal pentru următoarele categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevăzut la secţiunea 3:

a) Elevi, părinţi, reprezentanţi legali ai acestora, alţi membri ai familiei, candidaţi la testele sau examenele naţionale, viitori elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare şi personal nedidactic în relaţii contractuale cu unitatea școlară, candidaţi la concursurile de ocupare a posturilor din sistemul
educaţional.
b) Elevi, reprezentanți legali ai acestora, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic, posibili beneficiari ai programelor de protecţie socială derulate de MEN (asigurarea manualelor şcolare, Programul “Bursă profesională”, Programul “Euro200”, Programul “Bani de liceu”, asigurarea transportului şcolar, burse sociale, precum şi a altor programe similare);
c) Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic, vizitatori, orice persoană care intră în sediul unității școlare, dotat cu sistem de supraveghere audio-video;
d) Orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu Liceul Tehnologic ,,Simion Mehedinți”.

3.Scopul colectării şi prelucrării

Conform cerinţelor Regulamentului nr. 679 / 2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, unitatea noastră școlară are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevăzute la secţiunea 2. Scopul colectării datelor este:

a) pentru persoanele prevăzute la secţiunea 2. litera a): prestări de servicii ale Liceului Tehnologic ,,Simion Mehedinți” Galați pentru realizarea obiectului de activitate principal- educaţie . De asemenea, informaţiile colectate de către unitatea noastră sunt folosite pentru analize şi prelucrări statistice necesare, pentru fundamentarea deciziilor în managementul sistemului educaţional, respectiv pentru arhivare, conform precizărilor legale.
b) pentru persoanele fizice prevăzute la secţiunea 2 litera b): protecţia socială.
c) pentru persoanele fizice prevăzute la secţiunea 2, litera c): monitorizarea accesului persoanelor în spaţii publice/private; securitatea persoanelor şi a spaţiilor publice/private; monitorizare video şi securitate.
d) Pentru persoanele fizice prevazute la secţiunea 2, litera d): evidenţa financiar contabilă a Liceului Tehnologic ,,Simion Mehedinți”.

4.Motivaţia colectării şi prelucrării

Scopul major pentru care unitatea noastră școlară colectează date cu caracter personal ţine de prelucrări ale informaţiilor pe baza cărora să se poată lua decizii coerente şi corecte în managementul sistemului educaţional. Deşi actul educaţional pentru învăţământul obligatoriu este gratuit, persoanele fizice sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii (informaţii despre identitatea persoanei precum şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali, acceptul monitorizării video pentru sporirea securităţii în sistemul
educaţional).

a) în cazul prevăzut la secţiunea 2, litera a) şi c), acestea fiind necesare în vederea derulării/iniţierii de raporturi juridice cu Liceul Tehnologic ,Simion Mehedinți”, cu respectarea prevederilor legale (de exemplu: cele privind relaţia cu angajaţii sau cele privind înscrierea în învăţământ sau cele privind
evidenţa rezultatelor şcolare sau a actelor de studii). În cazul refuzului de a furniza aceste date, unitatea școlară poate să refuze iniţierea de raporturi juridice, întrucât poate fi pus în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale in domeniul educaţional, iar în cazul angajaţilor, a prevederilor dreptului muncii şi dreptului fiscal. De asemenea, Liceul Tehnologic ,,Simion Mehedinți” Galați colectează şi o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de email, telefon) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu elevii, părinţii sau reprezentanţii legali ai
acestora utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice. În cazul în care persoanele fizice şi-au dat acordul pentru colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter opţional, au dreptul ca ulterior să solicite excluderea din baza de date a Liceului Tehnologic ,,Simion Mehedinți” a acestor informaţii. Refuzul furnizării şi/ sau prelucrării datelor informaţiilor opţionale poate duce la imposibilitatea ca unitatea
școlară să transmită informaţii despre serviciile sale.
b) În situaţiile prevăzute la secţiunea 2, litera b) furnizarea datelor este necesară pentru ca persoanele în cauză să poată beneficia de acces la respectivele categorii de programe de protecţie socială. Refuzul de a furniza informaţii personale în acest scop poate duce la pierderea calităţii de beneficiar al
programelor de protecţie socială.
c) În situaţiile prevăzute la secţiunea 2, litera d) informaţiile cu caracter personal se colectează şi prelucrează pentru a respecta prevederile legale referitoare la înregistrarea operaţiunilor financiarcontabile. Furnizarea informaţiilor din această categorie este obligatorie, refuzul duce la imposibilitatea de a demara relaţii juridice între Liceul Tehnologic ,,Simion Mehedinți”Galați şi respectivele persoane.

5.Părţile care au acces la informaţiile cu caracter personal

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: în cazul prevazut la secţiunea 2, literele a), b), c) şi d): persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, autoritatea judecătorească, poliţia, organe de urmarire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

6.Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate şi/ sau prelucrate

La cererea persoanelor fizice, Liceul Tehnologic ,,Simion Mehedinți” confirmă dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit. Unitatea școlară se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze,
să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016.

Conform Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, când prelucrarea de către unitatea școlară a datelor este obligatorie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către Liceul Tehnologic ,,Simion Mehedinți”Galați , sau direct, la sediul unității școlare, strada Nicolae Bălcescu, nr. 19. Dacă unele dintre datele referitoare la dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi
cât mai curând posibil în vederea rectificării/actualizării acestora.

7. Prelucrarea datelor speciale

Liceul Tehnologic ,,Simion Mehedinți”Galați va prelucra următoarele date speciale, în următoarele condiții:
Date privind confesiunea unei persoane, în scopul prelucrării documentelor candidaților la un post de profesor din cadrul Liceului Tehnologic ,,Simion Mehedinți”Galați. Accesul la acest tip de date personale este permis persoanelor din cadrul departamentului de secretariat, responsabilului cu protecția datelor personale.

Date privind sănătatea angajaților și elevilor Liceului Tehnologic ,,Simion Mehedinți”Galați

1. În relația cu cabinetul de medicina muncii, informațiile furnizate sunt confidențiale și privesc doar capacitatea de muncă a angajatului, fișa de medicina muncii fiind păstrată de departamentul pentru resurse umane. În relația cu cabinetul de medicină școlară din cadrul unității școlare, informațiile furnizate sunt confidențiale și privesc doar capacitatea elevului de a frecventa cursurile școlare, fișa medicală fiind păstrată de departamentul secretariat și cabinetul medical.

2. Informațiile aferente certificatelor de concediu medical sunt confidențiale și sunt gestionate, în condițiile legii, de departamentul salarizare / contabilitate. Informațiile aferente motivărilor medicale ale elevilor sunt confidențiale și sunt gestionate, în condițiile legii, de departamentul secretariat, cabinetul de medicină școlară din cadru unității școlare, diriginți, director.

Angajații Liceului Tehnologic ,,Simion Mehedinți” Galați nu au obligația dezvăluirii secretului diagnosticului medical către angajator. Date privind apartenența la sindicate.
În relația cu angajații care sunt afiliați unor sindicate, Liceul Tehnologic ,,Simion Mehedinți”Galați poate solicita nominalizarea sindicatului cu scopul direcționării a 1% din salariul angajatului către sindicatul afiliat. Accesul la acest tip de informații îl are departamentul salarizare / contabilitate și responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal.

Date personale care nu se solicită

Nu se vor solicita date personale care dezvăluie originea rasială sau etnică, cu excepția situațiilor când acestea sunt prelucrate de către M.E.N prin SIIIR, opiniile politice, confesiunea religioasă – cu excepțiile prevăzute mai sus -, convingerile filosofice, apartenența sindicală – cu excepția prevăzută mai sus -, prelucrarea de date biometrice și genetice, date privind sănătatea – cu excepțiile prevăzute mai sus -, viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

8.Utilizarea mijloacelor de comunicare electronică în cadrul sarcinilor de serviciu

Angajații unității școlare vor utiliza în cadrul sarcinilor de serviciu adrese de e-mail de serviciu, nu personale, iar la încheierea contractului de management / contractului de muncă au obligația de a se asigura că toate datele personale (altele decât cele ale propriei persoane) sunt transferate către noul titular al postului.

9.Încălcarea securității datelor cu caracter personal

Angajații L.T.B. TM care observă o încălcare a securității datelor cu caracter personal sau situații de vulnerabilitate vor notifica de urgență responsabilul prelucrării datelor cu caracter personal, în mod direct sau în scris.

Responsabilul prelucrării datelor cu caracter personal va comunica situația directorului unității de învățământ și va notifica Autoritatea de supraveghere, în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul U.E. nr. 679 / 2016.
De asemenea, va lua toate măsurile necesare diminuării consecințelor.

Politica cookies

Momentan nu colectam, nu stocam si nu partajam prin intermediul site-ului date despre dumneavoastra. Cookie-urile folosite sunt doar functionale. Puteti consulta politica noastra de confidentialitate aici Politica de confidentialitate. 

/*genereaza link PDF fara bara de instrumente*/ /* */ /*dezactiveaza click dreapta pe PDFuri*/ /*dezactiveaza click dreapta */