Liceul Tehnologic Simion Mehedinți Galați

Despre noi

Misiunea școlii

Adaptarea școlii la mediul socio-economic și cultural într-o societate a cunoașterii și transformarea acesteia într-o organizație care învață.

Istoric

Liceul Tehnologic ”Simion Mehedinți Galați” are în dotare, pe strada Nicolae Bălcescu nr. 19. Municipiul Galați, corpuri de clădire considerate monumente istorice, unul dintre ele fiind realizat în stil neoromânesc. Totodată școala deține și spațiile de pe strada Serei nr.39, locație în care se derulează stagiile de instruire practică curentă și comasată pe domeniile Mecanică, Construcții, instalații și lucrări publice, Fabricarea ptoduselor din lemn.

În anii 1948-1949 s-a hotărât prin decret al Guvernului României, înființarea Centrului Profesional nr.4 pentru pregătirea într-o meserie a copiilor nevoiași de origine evreiască, dar și românească care a primit drept sedii clădirile din strada N. Bălcescu (sediu școală) și strada Română (sediu ateliere). Primul director al școlii, a reușit în perioada 1948-1960 să formateze și să dezvolte instituția școlară în sensul procesului instructiv-educativ, aceasta trecând în propietatea statului în anul 1951. Începând cu anul 1954 numele școlii s-a schimbat în Școala Profesională nr.8 pentru băieți.

Între anii 1960-1999 a fost construită sala de sport, iar clădirile deja existente au fost renovate și consolidate. La 1 iunie 1996 unitatea școlară devine Școala Profesională ”Simion Mehedinți”, permitând accesarea de către elevi, prin intermediul ofertei educaționale, a șase domenii de calificare: Mecanică, Construcții, instalații și lucrări publice, Fabricarea produselor din lemn, Industrie textilă și pielărie, Estetica și igiena corpului omenesc, Turism și alimentație.

Din anul școlar 2000-2001 unitatea a școlarizat atât elevi cu CES, cât și elevi ai învățământului de masă, devenind prima școală din oraș care avea clase integrate.

În anul 2003-2004,  instituția devine Școala de  Arte și Meserii ”Simion Mehedinți”, iar în perioada 2007-2010 încep reparațiile de modernizare și reabilitare a obiectivului monument istoric Corp B prin cofinanțare de la Banca Mondială în parteneriat cu Consiliul Județean Galați.

Anul școlar 2010-2011, începe și cu clase integrate (învățământ de masă, nivel III zi și seral), dar și cu grupe de pre-profesionalizare pentru elevii cu deficiențe severe,profunde și/sau asociate.

Din anul 2010-2011, până în anul 2012-2013, școala s-a numit Grupul Școlar ”Simion Mehedinți”, autorizat prin OMECTS nr. 3254/2010.

Începând cu anul 2012-2013 denumirea școlii se schimbă din nou, unitatea școlară devenind Liceul Tehnologic ”Simion Mehedinți”, denumire păstrată până în zilele noastre.

La momentul actual Liceul Tehnologic ”Simion Mehedinți” Galați școlarizează elevi cu CES, cu vârste cuprinse între 15 și 23 de ani, în învățământul profesional, liceal și postliceal special, pe șase domenii de calificare, domenii care facilitează integrarea socio-profesională optimă.

Parteneri

Parteneri internaționali proiect Erasmus +: ,,Un viitor european pentru elevii cu Cerințe Educaționale Speciale’’: Cipru.

Parteneri internationali-proiect Leonardo da Vinci:,,Integrarea tinerilor in dificultate pe piata muncii’’: Scotia, Spania, Turcia.

Parteneri locali: Consiliul Judetean Galati, Inspectoratul Scolar Judetean Galati; Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Galati ; Muzeul de Stiinte Naturii Galati, Asociatia parintilor ,,O sansa pentru toti copii’’, Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ,,Dumitru Moțoc”Galați.

Parteneri internationali-proiect Grundtvig ,,Parinti optimi pentru viitor’’ : Danemarca, Lituania, Turcia.

 

Baza materială

Liceul Tehnologic ,,Simion Mehedinți’’ dispune de o infrastructură corespunzătoare parcursurilor curriculare și extracurriculare oferite elevilor noștri alcatuită din:
  • 5 săli de clasă
  • 11 cabinete  de specialitate dotate cu: planșe, broșuri, manuale, colecții de hărți, truse de corpuri geometrice, machete, dispozitive, calculatoare, scheme funcționale, vitrine cu mostre, etc.
  • 3 laboratoare: 1 laborator de fizică-chimie, 1 laborator de informatică, 1 laborator AeL.

Dotarea laboratoarelor ca și a cabinetelor permite desfășurarea în condiții deosebite atât a orelor de specialitate cât și a celor de informatică.

Instruirea diferențiată a elevilor în funcție de calificarea pentru care se pregătesc, se realizează în ateliere ale școlii:
  • 2 ateliere mecanică;
  • 2 ateliere construcții, instalații și lucrări publice;
  • 2 ateliere tâmplarie;
  • 2 ateliere de estetică și igiena corpului omenesc;
  • 1 atelier de confecții produse textile;
  • 2 ateliere de alimentație.
Atelierele de producție sunt dotate cu scule, dispozitive, echipamente, mașini –unelte la standarde europene achiziționate prin programe de autodotare si subvenții bugetare care permit instruirea practică a elevilor, formarea competențelor prevăzute în standardele de pregătire profesională.

Politica cookies

Momentan nu colectam, nu stocam si nu partajam prin intermediul site-ului date despre dumneavoastra. Cookie-urile folosite sunt doar functionale. Puteti consulta politica noastra de confidentialitate aici Politica de confidentialitate. 

/*genereaza link PDF fara bara de instrumente*/ /* */ /*dezactiveaza click dreapta pe PDFuri*/ /*dezactiveaza click dreapta */